V pondělí 27.9. neprobíhajÍ na plaveckém bazénu TJ Tesla žádné ZÁKLADNÍ ani ZDOKONALOVACÍ KURZY.