Ročníky: 2006 a st.; vedoucí výpravy: Michal Minář
Termín: 4. – 5. 10. 2014
Místo konání: Lipsko (Německo)

Naše výsledky  Celkové výsledky  Fotogalerie