Ročníky: 2001 a st.; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 17. – 19. 10. 2014
Místo konání: Plzeň – Slovany

Naše výsledky  Celkové výsledky  Fotogalerie