Ročníky 2003 a mladší; vedoucí akce: Zdena Šamánková
Termín: 24. 10. 2015
Místo konání: Brno – Lesná

Naše výsledky Celkové výsledky