Ročníky: 2003 a st.; vedoucí výpravy: Petr Cvrček
Termín: 24. 6. 2017
Místo konání: Ústí nad Labem, plavecký areál Klíše

Naše výsledky  Celkové výsledky