Ročníky: 2002 a st.; vedoucí výpravy: Petr Cvrček
Termín: 29. – 30. 11. 2014
Místo konání: krytý bazén 25m ve Zlíně

Naše výsledky  Celkové výsledky