Kategorie OPEN; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 28. 3. 2015
Místo konání: krytý bazén plaveckého stadiónu Olomouc

Naše výsledky  Celkové výsledky