Ročníky: 2007 a st.; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 6. – 7. 10. 2018
Místo konání: krytý plavecký bazén v Trutnově

Naše výsledky  Celkové výsledky