Kategorie: OPEN; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 9. – 10. 9. 2017
Místo konání: Plovárna Louka ve Znojmě

Naše výsledky  Celkové výsledky