Ročníky: 1999 a st.; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 18. – 22. 12. 2014
Místo konání: Plzeň – Slovany

Naše výsledky  Celkové výsledky