Spolupracující organizace Plavecká škola Krokodýl pořádá předplaveckou výuku mateřských a základních škol.

Odpovědná osoba:

Jiřina Svobodová
Tel: 604 555 971
email: plaveckaskolakrokodyl@gmail.com