ve tvaru 124356/7890

Souhlasím – nesouhlasím, aby fotografie (či skupinové foto) výše uvedené osoby pořízené při akcích našeho oddílu, byly uveřejněny na webových stránkách klubu, v tisku a propagačních materiálech klubu