Instruktorka na bazénu Ponávka v tyto časy:

  • Ponděli 16-17 hod, 17-18 hod

Curriculum vitae

Ročník narození: 1993

Kvalifikace

Trenér III. třídy

Rozhodčí III. třídy od roku: 2012