Instruktorka

– na bazénu Ponávka v tyto časy:

  • Ponděli 16-17 hod

– na bazénu TJ Tesla Lesná v tyto časy:

  • Pátek 19-20 hod

Curriculum vitae

Ročník narození: 1943

Kvalifikace

Rozhodčí III. třídy od roku: 1988

Trenérská kariéra:

Od roku 2002 trenérka v KPŠ Krokodýl