Ročníky: 2006 a starší; vedoucí výpravy: Petr Cvrček
Termín: 16. – 19. 12. 2021
Místo konání: Plzeň

Naše výsledky  Celkové výsledky