Kategorie: OPEN; vedoucí akce: Zdena Šamánková
Termín: 27. 4. 2019
Místo konání: TJ Tesla Brno, Brno – Lesná

Naše výsledky  Celkové výsledky