Kategorie OPEN; vedoucí výpravy: Jiřina Cvrčková
Termín: 12. 3. 2016
Místo konání: AQ Třebíč

Naše výsledky Celkové výsledky