Ročníky: 2010 a st.; vedoucí výpravy: Petr Cvrček
Termín: 15. 8. 2020
Místo konání: rybník Špinka, Zábrodí u Červeného Kostelce

Naše výsledky  Celkové výsledky