Ročníky: 2008 a st.; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 16. 11. 2019
Místo konání: mestská plaváreň, na Sihoti – Trenčín (Slovensko)

Naše výsledky  Celkové výsledky