Ročníky: 2005 a st.; vedoucí výpravy: Petr Cvrček
Termín: 5. 6. 2021
Místo konání: Rybník Špinka

Naše výsledky  Celkové výsledky