Ročníky: 2006 a st.; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 29. 11. – 1. 12. 2019
Místo konání: krytý plavecký bazén ve Zlíně

Naše výsledky  Celkové výsledky