Ročníky: 2012 a st.; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 4. – 5. 9. 2021
Místo konání: Plovárna Louka, Znojmo

Naše výsledky  Celkové výsledky  Galerie