Ročníky: 2008 a st.; vedoucí výpravy: Petr Cvrček
Termín: 23. – 24. 4. 2021
Místo konání: Pardubice

Naše výsledky  Celkové výsledky