Velká cena Prostějova 2021 – O pohár Domovní správy