Velká cena Prostějova 2022 – O pohár Domovní správy