Všeobecné informace

Do závodního plavání jsou zařazovány děti, které mají zájem o závodní a tréninkovou činnost a dokáží nás přesvědčit svými výkony o svém talentu.

Snažíme se z dětí vychovávat nejen fyzicky zdatné a výkonné sportovce, ale také kvalitní osobnosti, které využívají vlastnosti získané při pravidelném trénování tj. disciplína, sebekázeň, sebekritika, kolektivní myšlení, svědomitost, vytrvalost, rozvážnost, zásadovost, aj. v samostatném vstupu do dospělého kvalitního života a zaměstnání.

Lékařské prohlídky u sportovního lékaře

Každý plavec je povinen podstoupit vyšetření 1x ročně u sportovního lékaře. Plavci (všichni), speciálně na DP, nebudou moct být bez platné prohlídky hlášeni na závody a následně na nich startovat.


Registrace ČSTV a členský příspěvek

ČSTV

  • každý závodník musí být registrovaný pod ČSTV
  • děti do 9 let
  • děti nad 10 let 100Kč

Členský příspěvek

  • všichni 100Kč