Záznam na kterém dává České televizi rozhovor i naše Barča Janíčková naleznete zde