Klub plavecké školy Krokodýl Brno

Klub plavecké školy KROKODÝL Brno vychází ve své činnosti z dlouholeté práce v brněnských plaveckých oddílech. Kořeny činnosti klubu jsou v plaveckém oddílu TJ Spartak Královopolská, který vznikl už v roce 1959. Tento oddíl se věnoval výuce plavání dětí, dorostu i dospělých. Připravoval i talenty pro další rozvoj v oddílech s vrcholovým zaměřením. Práci s dětmi se zde věnovala řada trenérů a cvičitelů, kteří plavání upsali život. Jsou to např. Anna Opletalová, Alena Drápelová, Jarmila Čunčlová – Geschwinderová. Také je nutné vzpomenout i na ty, kteří už nejsou mezi námi – Jiří Gazárek, Alena Pavelcová i Josef Cvrček přivedli k plavání mnoho dětí, které dnes dál přivádějí do bazénů své potomky.

V roce 1992 se oddíl plavání přestěhoval pod křídla TJ Tesla Brno, kde získal lepší tréninkové podmínky, což také vedlo ke zlepšení výkonnosti plavců. Stoupal počet plavců, kteří se nejenže nominovali na Mistrovství ČR, ale získávali i dobrá umístění a oddíl TJ Tesla Brno se stal zásobárnou talentů pro sportovní třídy.

V roce 1995 odešel z oddílu Tesly jeho mnohaletý předseda Josef Cvrček a spolu se svoji manželkou založili Plaveckou školu Krokodýl Brno. Cílem školy bylo věnovat se základní výuce dětí už v předškolním věku. Navázala spolupráci s mateřskými školami a některými základními a středními školami. Děti, které prošly touto výukou, dnes plavou ve všech brněnských oddílech plavání, vodního póla a synchronizovaného plavání. Dále se plavecká škola věnuje předplavecké výuce dětí od 2 let s maminkami. Plavecká škola též spolupracuje s Fakultou tělovýchovných studií.

Potřeba návaznosti sportovní činnosti dětí vycházejících z plavecké školy vedla k založení plaveckého klubu se sportovním zaměřením. Spolu s dalšími cvičiteli a trenéry, kteří odešli z TJ Tesla byl roce 1996 založen Klub plavecké školy KROKODÝL Brno, který se věnuje zdokonalovacímu, kondičnímu a závodnímu plavání. Nezaměřuje se jen na děti, které projdou předplaveckou výukou MŠ v rámci činnosti plavecké školy, ale vyhledává své talenty i v řadách široké veřejnosti. I když byli plavci, reprezentující Klub plavecké školy KROKODÝL Brno, zatím velmi mladí, dosahovali opravdu dobrých výsledků – zejména v ročnících 1990 a 1991. V nejmladším žactvu byli žáci ročníku 1991 na letním MČR hodnocení jako nejlepší v republice.

Mimo závodního plavání má klub rozsáhlou činnost v kondičním plavání, kam chodí mládež různého věku zlepšovat svůj zdravotní stav a kondici. Sem jsou také zařazovány děti s vadným držením těla či dechovými problémy.

Snahou Klubu PŠ Krokodýl Brno je přivést k tomuto zdravému sportu co největší množství dětí a talenty se zájmem o sportovní kariéru co nejlépe na tuto dráhu připravit.