Náš klub každoročně pořádá řadu akcí a to jak závody, tak různá soustředění a tábory pro naše plavce. Závodů pořádáme hned několik a to domácí pro začátečníky, ale také velké sportovní akce pro starší plavce. Plavecká soustředění jsou doménou především závodních plavců, kteří se na nich intenzivně připravují na vrchol sezóny. Tábory jsou určeny především pro mladší děti z našich plaveckých kurzů a pro zájemce z řad veřejnosti.