S lítosti oznamuje, že nás navždy opustil pan trenér Josef Nalezený. Bylo nám ctí s Vámi prožít nejeden trénink a děkujeme za Váš věnovaný čas v posledních letech. Celé rodině a příbuzným vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Odpočívejte v pokoji