Ročníky OPEN; vedoucí akce: Zdena Šamánková
Termín: 30. 4. 2016
Místo konání: Brno – Lesná

Naše výsledky  Celkové výsledky