Kategorie: OPEN; vedoucí výpravy: Eva Himrová
Termín: 16. – 17. 12. 2017
Místo konání: lázně Zlín

Naše výsledky  Celkové výsledky