Adresa
Adresa a dodatečné kontaktní informace.
pokud budova disponuje oběma čísly, nutno vypsat obě
ve tvaru 123456/7890
V kolik hodin chci na kurz chodit?

Dětem, které se účastní některých závodů jsou hodiny dotované oddílem. Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle ustanovení §11 zák.101/2000Sb., v platném znění a s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění: Souhlasím s tím, aby klub zpracovával a evidoval osobní údaje mého dítěte poskytnuté v souvislosti s jeho členstvím a činností v klubu. Tento souhlas se vztahuje i na RČ. Dále souhlasím s tím, že klub je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušného regionálního sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení členské základny.
Informace: Výuka je celoroční. Kurzovné lze uhradit hotově nebo převodem. Dítě musí mít plavky, čepici, mýdlo, ručník. Nesmí nosit žvýkačku! Přístup rodičů na bazén nepovoluje Lázeňský řád! Hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují a kurzovné se nevrací. Členové klubu platí 100 Kč členský příspěvek. Děti mají od 8 let povinné členství v ČSTV: do 9 let 30 Kč, nad 10 let 100 Kč. Odesláním stvrzuji, že souhlasím s podmínkami kurzu a že dítě je zdravé a schopné kolektivní plavecké výuky. Přihláška je závazná.