Ročníky: 2009 ast.; vedoucí výpravy: Petr Cvrček, Eva Himrová
Termín: 1. – 3. 4. 2022
Místo konání: Pardubice

Rozpis  Naše výsledky  Celkové výsledky   Galerie