Ročníky: 2006 a st.; vedoucí výpravy: Tadeáš Muzikant
Termín: 2. – 3. 11. 2019
Místo konání: krytý bazén v Jihlavě

Naše výsledky  Celkové výsledky