Kategorie: OPEN; vedoucí tábora: Eva Himrová
Termín: 30. 6. – 12. 7. 2019
Místo konání: Bory u Křižanova

Přihláška  Fotogalerie