Zkouška Závodní Plavání

Zkouška Závodní Plavání2023-03-31T13:09:46+00:00

Do závodního plavání jsou zařazováni plavci, které mají zájem o závodní a tréninkovou činnost a dokáží nás přesvědčit svými výkony o svém talentu.

Snažíme se z dětí vychovávat nejen fyzicky zdatné a výkonné sportovce, ale také kvalitní osobnosti, které využívají vlastnosti získané při pravidelném trénování tj. disciplína, sebekázeň, sebekritika, kolektivní myšlení, svědomitost, vytrvalost, rozvážnost, zásadovost, aj. v samostatném vstupu do dospělého kvalitního života a zaměstnání.

Naši členové se každoročně účastní řady závodů různé úrovně. Závodní plavci nás reprezentují na:

  • Městských a Krajských přeborech
  • Mistrovství ČR jednotlivců i družstev a Pohárech ČR
  • Olympiádě dětí a mládeže
  • Českých pohárech ARENA cup
  • Mezinárodních závodech

Nejlepší z nich jsou také zařazení do reprezentačních týmů Sportovního centra mládeže Jihomoravského kraje a juniorské reprezentace. Pod záštitou Českého svazu plaveckých sportů se pak dále zúčastní společných soustředění.

Proč být závodním plavcem v Krokodýlu?

Členství v závodním družstvě
Podmínkou pro členství v závodním družstvě je účast na 6 závodních půldnech za sezonu. Každému plavci, který se účastní závodů hradí klub startovné. Zároveň je pro něj povinná účast na klubem vybraných závodech (mistrovské soutěže).

Lékařské prohlídky u sportovního lékaře
Každý plavec je povinen podstoupit vyšetření 1x ročně u sportovního lékaře. Plavci (všichni), speciálně na dálkovém plavání, nebudou moci být bez platné prohlídky hlášeni na závody a následně na nich startovat.

Členské poplatky
Každý závodník musí být registrován pod ČSTV, děti do 9 let zdarma, dětí od 10 let platí poplatek 100 Kč/rok. Členský příspěvek pro klub je stejný pro všechny závodníky v hodnotě 100 Kč/rok.